Sport to Zdrowie

Wakacje wakacjami, a w naszej placówce uczniowie aktywnie uczestniczą na zajęciach indywidualnych oraz grupowych.

W Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej AMI w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024 realizowany jest projekt „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” współfinansowany ze środków PFRON.

Jedną z form grupowych jest „Sport to Zdrowie”. Uczniowie podczas tych zajęć nie tylko pracują nad poprawą równowagi, koordynacji ruchowej czy wzmacniają swoje ciało. Przede wszystkim uczą się współpracować w grupie oraz poznają sposoby na organizowanie czasu wolnego, poznając zasady gier zespołowych. Uczniowie współpracując ze sobą są bardziej zmotywowani do podjęcia działania i przełamują swoje bariery wykonując różne zadania. Zajęcia sportowe to również doskonała metoda na wyładowanie nadmiaru energii. W okresie wakacyjnym korzystając z letniej pogody  zajęcia odbywają się również na świeżym powietrzu.