Zajęcia w ramach projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

W Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej AMI od kwietnia 2023 do marca 2024 realizowany jest projekt pn „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” I rok, który współfinansowany ze środków PFRON.

Głównym celem projektu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz nabycia umiejętności współpracy w grupie i umiejętności komunikacji z drugą osobą poprzez uczestnictwo w indywidualnych i grupowych zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych. W ramach projektu realizowanych jest 10 różnych specjalistycznych form wsparcia:

indywidualnych:

  1. Trening funkcjonalny, stabilizacji i świadomości ciała
  2. Terapia wspomagająca rozwój mowy
  3. Uczę się pilnie – zajęcia terapeutyczne
  4. Terapia Neurotaktylna

grupowych:

  1. Sport to zdrowie
  2. Trening umiejętności w życiu codziennym
  3. Kulinarne ABC
  4. Trening umiejętności interpersonalnych
  5. Kształcenie funkcji komunikacyjnych
  6. Terapia przez sztukę

 

Oto jak radzą sobie Nasi uczestnicy podczas realizacji zajęć projektowych: