Oferta

Uczniowie w Naszej Szkole z pewnością się nie nudzą. Mamy moc atrakcji. W AMIsiowej Szkole znajdziecie Państwo bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć dodatkowych. Wśród atrakcji znajdują się również dni tematyczne, wyjścia, wycieczki, a także imprezy szkolne. Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną w poniżej ofertą Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej AMI

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

Zajęcia Korekcyjno-kompensacyjne 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci, które posiadają problemy w przyswajaniu materiału i wiedzy. Zajęcia te mają na celu pomóc przezwyciężać kłopoty w opanowaniu konkretnych umiejętności. Podczas spotkań poznajemy kolory, litery, uczymy się czytać, liczyć, segregować i wiele innych.

 

Terapia Ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, palców oraz całej obręczy barkowej. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

 

 

Terapia Logopedyczna

 

Rehabilitacja

Na zajęciach z rehabilitacji dzieci pracują nad wzmacnianiem mięśni posturalnych, poprawą koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz równowagi. Celem tych zajęć jest również nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała oraz przeciwdziałania powstawania wad postawy.

 

Terapia Psychologiczna

Celem terapii jest wspomaganie funkcjonowania jednostki w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania oraz wspieranie osobistego rozwoju. Terapia psychologiczna skierowana jest do osób, w tym również dzieci, które borykają się m.in. z następującymi problemami: nieśmiałość, brak umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, niska samoocena, brak umiejętności komunikacyjnych, występowanie zachowań niepożądanych, lęki, depresja, deficyty w procesach poznawczych, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji.

 

Terapia Behawioralna

Głównymi założeniami terapii behawioralnej są: zmniejszenie zachowań niepożądanych, rozwijanie umiejętności deficytowych, generalizacja i utrzymanie wprowadzonych zmian. Jest jedną z ważniejszych terapii dla dzieci autystycznych, choć skierowana jest również dla osób z zespołem Aspergera, z ADHD czy zespołem Downa. Jej celem jest przede wszystkim nauczenie osoby samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i łatwe przystosowywanie się do zmian zachodzących w środowisku.

 

Terapia Surdopedagogiczna
W naszej szkole uczniowie z niepełnosprawnością słuchową , z zaburzeniami przetwarzania słuchowego biorą udział w Terapii Surdopedagogicznej. Zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu umiejętności każdego ucznia. Celem zajęć surdopedagogicznych jest doskonalenie umiejętności komunikacji, wzbogacenie słownictwa i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie

 

AAC czyli Alternatywne Metody Komunikacji
Pracując z dziećmi niemówiącymi wykorzystujemy wiele metod i technik, w zależności od preferencji i możliwości rozwojowych dziecka. Aby osiągnąć w miarę funkcjonalną komunikację ważne jest, żeby sposób przekazywania informacji był zrozumiały dla osób uczestniczących w porozumiewaniu się. W związku z tym dla osób nie mówiących lub mających trudności z mową opracowano systemy porozumiewania się. Jakie systemy komunikacji wykorzystujemy? Gesty, Makaton, PCS, Piktogramy, Komunikatory, specjalistyczne oprogramowania wspomagające komunikację, PECS

 

Integracja Sensoryczna 

To zajęcia pomagające w: redukowaniu nadmiernej wrażliwości na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch; utrzymanie prawidłowej reakcji na stymulację sensoryczną, normalizacji aktywności ruchowej, koncentracji uwagi, koordynacji w zakresie motoryki małej i dużej.

 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE:

Sensoplastyka

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat. Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. Są to zajęcia, podczas których używa się stworzonych w trakcie zajęć przez dzieci farb i mas plastycznych. Wszystko pachnie, jest kolorowe, ma różne konsystencje, możemy wszystkiego posmakować, doświadczyć dotykiem, poczuć pod własnymi stopami i przede wszystkim swobodnie się pobrudzić.

 

Terapia przez Sztukę

Sztuka jest obecna w życiu każdego człowieka. Od najmłodszych lat dzieci mają naturalną potrzebę twórczej ekspresji, czemu dają wyraz chociażby podczas tworzenia swoich pierwszych rysunków. Niezwykle interesujący jest fakt, iż sam proces twórczy ma właściwości terapeutyczne. Właśnie ze względu na nie jest on szeroko wykorzystywany podczas terapii z dziećmi, dając przy tym wspaniałe rezultaty. Terapia przez Sztukę pomaga rozładować frustracje, zmienić negatywne nastawienie w pozytywne, wzbogacając wewnętrzne życie człowieka, kształci intelekt i pogłębia emocjonalną treść życia. Sztuka służy zabawie, umożliwiając swobodną ekspresję osobowości.

 

Kuchcikowo

Kuchcikowo to zajęcia kulinarne które stanową doskonałe urozmaicenie i uzupełnienie wiadomości dzieci o zdrowym żywieniu. W czasie zajęć uczniowie przygotowując różne smakołyki mogą rozwijać swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się. Jest to czas na budzenie rąk, wąchanie przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzeniu. Realizując te zajęcia uczniowie usprawniają motorykę małą ćwiczą manualnie: krojenie, wygniatanie, obieranie, mieszanie, smarowanie itd. Uczniowie kształcą umiejętność współpracy w grupie, czerpią radość z przygotowywania wspólnych posiłków, a samodzielnie przygotowane potrawy są dla dzieci bardzo atrakcyjne co sprawia im wiele radości i zachęca do konsumpcji.

 

Dogoterapia

 

Klik i umiem to w mig

 

WYDARZENIA SZKOLNE:

ROK SZKOLNY 2020/2021

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dzień Przedszkolaka w Oddziałach Rocznego Przygotowania Przedszkolnego

Wycieczka do Skansenu Lokomotyw Zduńska Wola – Karsznice

ROK SZKOLNY 2019/2020

Dzień Hawajski

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Bal Walentynkowo-karnawałowy

 

Bajowy Bal Andrzejkowy

 

Dzień Babci i Dziadka

 

Jasełka