Rekrutacja na II rok realizacji projektu 01.04.2024 -31.03.2025 pn „Droga do samodzielności – specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjno – terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością „

W dniu 03.04.2024 r.  tj. środa odbędzie się rekrutacja do projektu „Droga do samodzielności – specjalistyczne wsparcie  rehabilitacyjno – terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością„ na II rok realizacji projektu – 01.04.2024 -31.03.2025. Projekt współfinansowany jest z środków PFRON.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej w załącznikach ze strony internetowej lub w Niepublicznej Szkole Podstawowej AMI w Zduńskiej Woli. Proszę o zapoznanie się z treścią załączników, w tym regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz poprawnym wypełnieniem dokumentacji.

Niezbędnym załącznikiem stanowiącym komplet dokumentacji jest KSEROKOPIA AKTUALNEGO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA.

REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 03.04.2024

Kompletny zestaw dokumentów wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności składamy w podanym terminie w Niepublicznej Szkole Podstawowej AMI  w Zduńskiej Woli  w godz. 8:00 – 15:00

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

zał. 1 formularz zgłoszeniowy
zał. 2 deklaracja godzin
zał. 3 oświadczenie zgoda PFRON
zał. 4 oświadczenie PFRON
zał. 5 regulamin projektu