Terapia neuroTaktylna

Terapia NeuroTaktylna jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym.
Jest to rodzaj masażu i stymulacji skóry, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry
do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia oraz do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Stosuje się ją także oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierająca rozwój dziecka. Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania mózgu oraz układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej oraz kształtowania się osobowości.

Systematyczne stosowanie techniki stymuluje receptory skóry, równoważy system nerwowy (pobudzanie i hamowanie) co wpływa na zwiększenie skuteczności innych działań terapeutycznych. Terapia powoduje, że osoba niepełnosprawna akceptuje przytulanie, leżenie na brzuchu, eliminuje niechęć do dotykania przedmiotów.

Zajęcia realizowane są  w ramach projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” rok I realizowany w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024 współfinansowanego ze środków PFRON.