Uczę się pilnie

Zajęcia terapeutyczne – Uczę się pilnie to spotkania pedagogiczne mające na celu spowodowanie określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej. Są to zajęcia, na których dzieci utrwalają swoje wiadomości i umiejętności w czytaniu, pisaniu czy liczeniu ale także rozwijają funkcję percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej poprzez zabawę.

Zajęcia Uczę się pilnie są realizowane w ramach projektu PFRON „Droga do samodzielności – specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjno- terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością”
I rok 01.04.2023 – 31.03.2024