Terapia przez sztukę

Terapia przez sztukę to zajęcia grupowe, na których uczniowie prezentują swoją aktywność twórczą poprzez różne działania takie jak:  muzykoterapia, plastykoterapia. Jest to forma zajęć, która wykorzystuje proces tworzenia do podniesienia poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego naszych podopiecznych. Terapia przez sztukę opiera się na założeniu, że proces twórczy służy autoekspresji, pomaga rozwiązywać problemy, rozwijać umiejętności interpersonalne, redukować stres, ale przede wszystkim rozwijać swoje zainteresowania i podnosić samoocenę.
Zajęcia te są prowadzone w ramach projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
rok I realizowany w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024 współfinansowanego ze środków PFRON.

Celem tych zajęć jest umiejętność odnalezienia kierunku zainteresowań, znalezienie sposobu na trudności emocjonalne poprzez aktywność twórczą. Podczas tych zajęć dzieci nie tylko uczą się jak spędzać w sposób kreatywny czas wolny ale także pogłębiają swoją wiedzę w kierunku muzycznym. Spędzając czas w grupie rówieśników na zabawach muzyczno- ruchowych, rozwijają swoją koordynację ruchową, percepcję słuchową, ale także motorykę małą poprzez czynności manualne.