„DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO- TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – II okres realizacji projektu realizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej Ami

 

W kwietniu rozpoczął się II okres realizacji projektu pn „Droga do samodzielności- specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjno- terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością”, który jest realizowany w placówce Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Ami w Zduńskiej Woli. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i będzie realizowany w okresie 01.04.2024 – 31.03.2025.

Celem  projektu jest przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością do samodzielnego życia, poprzez  specjalistyczne indywidualne i grupowe działania rehabilitacyjno – terapeutyczne, a przede wszystkim nauka odnalezienia się w sytuacjach życiowych, w których powinni sobie poradzić zarówno w domu jak i poza nim.  W trakcie zajęć grupowych ważnym aspektem, który będzie kształtowany wśród uczestników jest współpraca między nimi podczas prostych codziennych czynności oraz wspólnie wykonywanych zadań. Istotnie ważnym elementem jest również komunikacja między uczestnikami i umiejętność odnalezienia wspólnych zainteresowań.

W projekcie realizowane są zajęcia:

indywidualne

  1. Trening funkcjonalny, stabilizacji i świadomości ciała
  2. Terapia wspomagająca rozwój mowy
  3. Uczę się pilnie – zajęcia terapeutyczne
  4. Terapia neuroTaktylna

oraz grupowe:

  1. Sport to zdrowie
  2. Trening umiejętności w życiu codziennym
  3. Kulinarne ABC
  4. Trening umiejętności interpersonalnych
  5. Kształcenie funkcji komunikacyjnych
  6. Terapia przez sztukę

 

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, iż:

Projekt:

„Droga do samodzielności- specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjno- terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością”  II rok współfinansowany jest ze środków PFRON

Całkowita wartość projektu: 396558,83

Kwota dofinansowana ze środków PFRON: 388558,83

Zakup środków trwałych: 15000,00