Ćwiczenia praktyczne w ramach zajęć projektu „Droga do samodzielności..”

Uczestnicy zajęć w ramach projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO – TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” w I okresie realizacji 01.04.2023 -31.03.2024 aktywnie biorą udział
w ćwiczeniach praktycznych również poza środowiskiem szkolnym. Projekt jest współfinansowany z środków PFRON.

Uczniowie podczas wyjść do kina, restauracji, cukierni, lokalnego sklepu czy supermarketu uczą się jak należy się zachować
w miejscu publicznym, w jaki sposób korygować nieprawidłowe zachowania. Nabierają większej pewności siebie i pokonują swoje słabości. Podczas wizyty w sklepie czy restauracji dokonują możliwości wyboru danego produktu, kształtują nawiązywanie  pozytywnych relacji czy komunikacji nabywają większej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki takiej formie zajęć uczestnicy poznają przy okazji na czym polega specyfika danego zawodu np. sprzedawcy, fryzjera czy kucharza.

Zapraszamy do foto relacji, w której widać jak uczniowie ćwiczą umiejętność:

  • zamówienia ciepłego posiłku w restauracji,
  • umiejętność używania podstawowych form grzecznościowych takich jak dzień dobry, dziękuje czy do widzenia,
  • zakupu biletu do kina,
  • wyszukania produktów na regale w sklepie,
  • wyboru i zakupu odpowiednich produktów z listy zakupów.