2023 -2024 I rok realizacji pn ” „Droga do samodzielności – specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością”

Z dniem 31.03.2024 roku zakończył się I okres realizacji projektu pn „Droga do samodzielności – specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjno – terapeutyczne dla dzieci
z niepełnosprawnością” który odbywał się w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024.

 • To projekt wieloletni, współfinansowany ze środków PFRON w ramach, którego dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z rehabilitacji i zajęć terapeutycznych.
 • Celem projektu jest wzrost samodzielności dzieci z niepełnosprawnościami oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia, poprzez kompleksowe, specjalistyczne, indywidualne i grupowe działania rehabilitacyjno – terapeutyczne. Ważnym aspektem jest również współpraca między dziećmi podczas prostych codziennych czynności, wspólne wykonywanie zadań i poszukiwanie wyjścia z danej sytuacji, a także umiejętność komunikacji między sobą.

W I roku aktywny udział w projekcie wzięło 29 uczestników. W trakcie realizacji projektu uczestnicy zostali objęci bezpłatnym wielospecjalistycznym wsparciem w wymiarze od 2 do 5 godzin zajęć:

 • indywidualnych
 • trening funkcjonalny, stabilizacji i świadomości ciała,
 • terapia wspomagająca rozwój mowy,
 • uczę się pilnie – zajęcia terapeutyczne,
 • terapia neuroTaktylna,
 • grupowych
 • sport to zdrowie,
 • trening umiejętności w życiu codziennym,
 • kulinarne ABC,
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • kształcenie funkcji komunikacyjnych,
 • terapia przez sztukę.