2022.03.10 Projekt Dookoła Świata – Ukraina

W związku z panującą sytuacją postanowiliśmy poruszyć ważny temat. W ramach wewnątrzszkolnego programu „Dookoła Świata” uczniowie postanowili bliżej przyjrzeć się naszemu sąsiadowi – Ukrainie. Uczniowie zapoznali się z położeniem tego kraju na mapie. Każdy z uczniów odszukał to Państwo na mapie oraz odczytał nazwę stolicy. Uczniowie poznali flagę, herb, symbole narodowe oraz wysłuchali hymnu. Razem z Paniami rozmawialiśmy na temat pomocy oraz wsparcia potrzebującym. W geście solidarności z Ukrainą dzieci pomalowały farbami serca w kolorach flagi. Nasza Szkoła wraz z Fundacją Ami i Przedszkolem Amiś chciałaby przyczynić się do pomocy dla Ukrainy. We wszystkich placówkach organizujemy zbiórkę pomocy dydaktycznych, środków higienicznych oraz słodyczy dla dzieci.