2021.04.28 Kultura przy stole

W ostatnich dniach na zajęciach dydaktycznych dzieci z oddziału 0A i 0B rozmawiały o kulturalnym zachowaniu przy stole 🙂. Uczniowie dowiedzieli się jakie zachowania podczas spożywania posiłku są akceptowalne 👍, a jakie nie 👎. Była to również okazja do utrwalenia nazw naczyń 🥣☕️ oraz sztućców 🍴🥄. W ramach treningu uczniowie zastawili samodzielnie stół według instrukcji 🍽 oraz ćwiczyli prawidłowe trzymanie sztućców.