Zajęcia grupowe Kształcenie funkcji komunikacyjnych

Na zajęciach Kształcenie Funkcji Komunikacyjnych terapeuta dostosowuje system MÓWik do uczestnika w zależności do potrzeb i umiejętności (forma segregatora lub tablet). Zajęcia te są prowadzone w ramach projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” współfinansowanego ze środków PFRON.
Podczas co tygodniowych spotkań beneficjenci zapoznają się dzięki procesowi modelowania z zawartością systemu, ułożeniem symboli. Prowadzący prezentuje proces komunikacji, buduje motywację do komunikacji. Podczas zajęć zachęca również do powtarzania głosek, sylab i prostych wyrazów, poszerza zasób słownictwa. We wrześniu uczniowie omawiali tematy związane z czytaniem uczestniczącym dotyczącym pożegnania wakacji, autoprezentacją, przyborami szkolnymi i jesienią.