Trening umiejętności w życiu codziennym

Trening umiejętności w życiu codziennym to głównie zajęcia polegające na nabywaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu samodzielności
w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego.
Zajęcia te są prowadzone w ramach projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” rok I realizowany w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024 współfinansowanego ze środków PFRON.
Podczas zadań kształtujących umiejętności praktyczne nasi uczniowie poznają zakres  prac porządkowych niezbędnych w życiu codziennym, bez których nie jesteśmy w stanie funkcjonować w np. w domu.  Uczą się takich czynności jak: mycie okien, sprzątanie kurzu, segregacja ubrań, składanie, prasowanie. Aby osoba niepełnosprawna czuła się samodzielna w wykonaniu danej czynności musi posiadać zarówno wiedzę, którą przekazuje terapeuta na początku zajęć ale także powinna umieć wykonać daną czynność.
Oto umiejętności jakie ćwiczą podczas zajęć.