Terapia wspierająca rozwój mowy

Terapia wspierająca rozwój mowy to zajęcia z logopedą lub neurologopedą. Zawód logopeda głównie kojarzy nam się z osobą, która uczy prawidłowej wymowy głosek i artykulacji. W przypadku prowadzenia terapii z osobami z niepełnosprawnością często głównym celem jest umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, rozumienie jak największej ilości słów, a więc możliwie jak największe poszerzenie słownika zarówno biernego jak i czynnego uczestnika.

Jedną z metod komunikacji na zajęciach terapii wspierającej rozwój mowy jest komunikacja alternatywna i wspomagająca – AAC (Augmentative and Alternative Communication). Użytkownikami komunikacji wspomagającej są osoby, u których rozwój mowy jest zaburzony (np. z dysfazją rozwojową). W takim przypadku wprowadza się symbole (znaki graficzne na komunikatorze np. MÓWik ), które pomagają dziecku rozumieć język i coraz lepiej go używać, wspomagając tym samym proces nabywania mowy. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że symbole są używane równocześnie z mową, wzmacniając komunikaty słowne, ale nie zastępując ich.

Zajęcia te są prowadzone w ramach projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” rok I realizowany w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024 współfinansowanego ze środków PFRON.