REKRUTACJA!!

Szanowni Państwo trwa rekrutacja do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej AMI!

Zapraszamy uczniów do klas 1-3 i oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego. Podania o przyjęcie dziecka wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczeniem obowiązku szkolnego (dla uczniów oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego) należy składać do 05.03.2021r. w sekretariacie szkoły AMI, 98-220 Zduńska Wola, ul. Tischnera 45, w godzinach 8-15. Do klas 1-3 przyjmowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Dyrektorem 501 033 342