Kształcenie funkcji komunikacyjnych – poznanie słownictwa z urządzeń codziennego użytku.

Na ostatnich zajęciach kształcenie funkcji komunikacyjnych uczniowie utrwalali słownictwo związane z urządzeniami codziennego użytku. Podczas czytania uczestniczącego uczniowie dowiedzieli się jakie urządzenia są potrzebne do danej czynności. Oprócz rozpoznawania i nazywania symboli, odbyły się praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem oznaczenia kolorów w oprogramowaniu MÓWik. Dzieci budowały zdania zgodnie z ustalonym schematem (podmiot, orzeczenie, dopełnienie).
A następnie wspólnie z terapeutą odczytywały zdania.

Zajęcia realizowane są  w ramach projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” rok I realizowany w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024 współfinansowanego ze środków PFRON.