Eksperymenty z dźwiekiem – Terapia przez sztukę

🎶Terapia przez sztukę czyli aktywność twórcza przejawiać się może w każdym wieku i pod równymi postaciami. Taka forma zajęć spełnia ogromną rolę kompensacyjną, wyzwalając aktywność twórczą, wyrównując braki i ograniczenia psychofizyczne. U dzieci z niepełnosprawnością twórczy kontakt ze sztuką jest bardzo ważnym ogniwem również w procesie rehabilitacji.
🎶Poprzez pracę na dzwonkach dzieci eksperymentują z dźwiękiem o różnych tonach, kształtują pojęcie wysoko-nisko, nazywają poszczególne dźwięki ucząc się przy tym prawidłowego nazewnictwa oraz kolorów. Poprzez naśladownictwo w pierwszym etapie pokazywanie przez opiekuna poszczególnych dźwięków wygrywają melodię, – w drugim poprzez kolory włączają się w linię melodyczną prostych piosenek. Dzieci, które opanowały kolory mogą swobodnie ćwiczyć do gotowych piosenek m. in.” Jedzie pociąg z daleka” , w wersji bardzo wolnej. Każde dziecko otrzymuje dzwonek naciskany lub tubę i na odpowiedni czas i kolor naciska, współgrając z innymi. Dzieci poprzez te ćwiczenia uczą się współpracy w grupie, cierpliwości, oraz właściwej gry na tych instrumentach. Wykorzystujemy również inne instrumenty np. bębny afrykańskie w celu utrwalania rytmizacji.
Zajęcia realizowane są w ramach projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” rok I realizowany w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024 współfinansowanego ze środków PFRON.