Trening funkcjonalny – zajęcia w ramach projektu

Trening funkcjonalny to forma zajęć, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka, wspiera w prawidłowym rozwoju oraz poprawie samodzielności i jakości życia. Trening funkcjonalny uznaje się jako rodzaj treningu wielostawowego, wielopłaszczyznowego i bogatego proprioceptywnie, ponieważ wykorzystuje także czucie głębokie. Duży nacisk podczas wykonywanych ćwiczeń kładziony jest stymulację układu przedsionkowego, w celu poprawy równowagi, stabilizacji tułowia oraz kontroli posturalnej ciała.
Zajęcia te są prowadzone w ramach projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLADZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” rok I realizowany w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024 współfinansowanego ze środków PFRON.
✔️Kuba pracował nad kontrolą posturalną ciała, budował symetrię oraz stabilność tułowia.
✔️Paulinka ćwiczyła kontrolę motoryczną, pokonując stawiane na drodze przeszkody. Trenowała koncentrację uwagi w zmieniającym się otoczeniu i podłożu.
✔️Julia pracowała nad równowagą ciała i kontrolą posturalną w pozycji habituralnej.