2023.04.10 Nowy Projekt „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI – SPECJALISTYCZNE WSPARCIE REHABILITACYJNO- TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

„Droga do samodzielności- specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjno- terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością”
I rok realizacji projektu w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej AMI w Zduńskiej Woli

W kwietniu ruszył nowy projekt, który będzie realizowany w placówce Niepublicznej Specjalne Szkoły Podstawowej Ami
w Zduńskiej Woli. Projekt pn „Droga do samodzielności- specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjno- terapeutyczne dla dzieci
z niepełnosprawnością” jest współfinansowany ze środków PFRON i będzie realizowany w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024.

Celem  projektu jest przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością do samodzielnego życia, poprzez  specjalistyczne indywidualne i grupowe działania rehabilitacyjno – terapeutyczne, a przede wszystkim nauka odnalezienia się w sytuacjach życiowych, w których powinni sobie poradzić zarówno w domu jak i poza nim.  W trakcie zajęć grupowych ważnym aspektem, który będzie kształtowany wśród uczestników jest współpraca między nimi podczas prostych codziennych czynności oraz wspólnie wykonywanych zadań. Istotnie ważnym elementem jest również komunikacja między uczestnikami i umiejętność odnalezienia wspólnych zainteresowań.

Realizowany projekt składa się z jednego zadania: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Projekt zakłada wsparcie specjalistyczne dla 24 uczestników posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnicy otrzymują zarówno indywidualne jak i grupowe wsparcie rehabilitacyjno – terapeutyczne przez okres 45 tygodni.

W projekcie realizowane są zajęcia  indywidualne:

  1. Trening funkcjonalny, stabilizacji i świadomości ciała
  2. Terapia wspomagająca rozwój mowy
  3. Uczę się pilnie – zajęcia terapeutyczne
  4. Terapia neuroTaktylna

oraz grupowe:

  1. Sport to zdrowie
  2. Trening umiejętności w życiu codziennym
  3. Kulinarne ABC
  4. Trening umiejętności interpersonalnych
  5. Kształcenie funkcji komunikacyjnych
  6. Terapia przez sztukę

 

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, iż:

Projekt:

„Droga do samodzielności- specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjno- terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością”
I rok współfinansowany jest ze środków PFRON

Całkowita wartość projektu: 381018,28

Kwota dofinansowana ze środków PFRON: 371918,28

Zakup środków trwałych: 30 000