2022.10.27 „Bliżej literatury”

W dniu dzisiejszym w oddziałach przedszkolnych po raz kolejny realizowaliśmy cykl „Bliżej literatury”📖 Mieliśmy okazję omówić wiersz Marii Konopnickiej pt. „Co słonko widziało”.🌞 Pani Natalia czytała wiersz, zaś Pani Magda pokazywała ilustrację.🖼 Zadaniem dzieci było omówienie obrazków i wskazywanie tego co widzą na ilustracjach.👀 Po omówieniu wiersza dzieci wykonały pracę plastyczną „Słoneczko”.☀️