2021.10.07 Krok ku samodzielności – zwroty grzecznościowe

Wczoraj po raz kolejny odbyły się zajęcia z projektu „Krok ku samodzielności”. Dzieci grając na tablicy multimedialnej przypomniały sobie w jakich sytuacjach używamy zwrotów grzecznościowych, następnie z rozsypanki literowej układały rozpoznane słowa. Nawzajem wręczyliśmy sobie karteczki z miłymi sentencjami, które wywołały u każdego uśmiech. Na koniec odegraliśmy scenki z życia codziennego podczas których dzieci musiały użyć „magicznych słów”.