2020.10.22 Zwierzęta jesienią w oddziale „0”B

W ostatnim czasie na zajęciach dydaktycznych w oddziale „0”B rozmawialiśmy o jesiennych zwyczajach zwierząt. Podczas pracy z tablicą multimedialną wyszukiwaliśmy zwierzęta, które można zaleźć w lesie, poznaliśmy domy zwierząt, ćwiczyliśmy czytanie globalne – nazwy zwierząt, doprowadzaliśmy ptaszki do karmnika, rozmawialiśmy o tym, jaki pokarm spożywają. Ćwiczyliśmy także nasze zdolności grafomotoryczne rysując szlaczki. Podczas wyjścia na szkolny plac znaleźliśmy karmniki oraz budki dla ptaków. Dokładnie się im przyjrzeliśmy, a następnie sami zrobiliśmy swoje karmniki.