2020.09.11 Sport to zdrowie

W AMIsiwoej szkole dbamy o ruch naszych uczniów. Codzienna gimnastyka starszaków z oddziałów „0”A i „0”B przepełniona jest aktywnymi działaniami. W tym tygodniu korzystaliśmy z sali gimnastycznej, na której sprawdzaliśmy swoje możliwości: równowagi, precyzji oraz celności. Klasa II na lekcjach wychowania fizycznego rozciągała się. Lubimy nasze sportowe zajęcia.